Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

El-sparkesykkel i Norge

En elektrisk sparkesykkel er et brukervennlig fremkomstmiddel som både er miljøvennlig og enkelt tilgjengelig. Her i Norge i de fleste byer, finnes det flere forskjellig muligheter for å leie en el-sparkesykkel i nærheten. Det er også mulig å kjøpe en privat.

El-sparkesykkel er spesielt populært blant ungdom. Aldersgrensen for å kjøre el-sparkesykkel er 12 år, og du må bruke hjelm til du er 15 år. Promillegrensen på el-sparkesykkel er 0,2.

Fakta og statistikk

44%

av ungdom mellom 13-22 år sier de er blitt mer sosiale takket være el-sparkesykkel

Det skjer spesielt mange ulykker i helgene og på nattestid, og hele 41 % av de skadde var ruspåvirket i perioden mars 2019 til august 2020.

Oslo

I Oslo registrerte skadelegevakten 1 594 ulykker med elsparkesykler i perioden mars 2019 til august 2020. Hovedvekten av de skadde var menn mellom 25 og 34 år.

Av de 286 skadene hvor elsparkesyklister fikk hodeskade, var det kun 4 som brukte hjelm.

Bruksområder

Når og hvor kan jeg kjøre el-sparkesykkel?

Hvis du er 12 år gammel kan du kjøre el-sparkesykkel med hjelm.

 • På veier hvor folk går, må du kjøre i gangfart.
 • Du kan også kjøre i sykkelfelt, i opptil 20 km/t.
 • Utleie av el-sparkesykkel kan stenge kl. 23:00.

Forskning

Hva sier forskning om el-sparkesykkel?

 • 44% av ungdommen i aldersgruppen 13-22 oppgir at de takket være elsparkesykkelen er mer sosiale.
 • 41% av ungdom i alderen 13-22 oppgir at de beveger seg mer utenfor hjemmet, mens 22% oppgir at de bruker mindre tid på dataspill etter elsparkesykkelens inntog.
 • I aldersgruppen 20-22 oppgir hele 65% av ungdommen at de har skadet seg på elsparkesykkel i alkoholrus.
 • 77% av ungdom oppgir at de ikke bruker hjelm på elsparkesykkel. 12% oppgir allikevel at de bruker hjelm hver gang, mens 11% oppgir å bruke hjelm på elsparkesykkel av og til.

Lov og straff

Hva er reglene for el-sparkesykkel?

 • Små elektriske kjøretøy klassifiseres nå som «motorvogn».
 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal nå også gjelde for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrensen for bruk av el-sparkesykkel er 12 år.
 • For barn under 15 år er det nå påbudt å bruke hjelm på el-sparkesykkel.
 • Det er ikke lov med passasjerer på el-sparkesykkelen, man kan ikke stå to på, og man kan ikke bruke tilhenger. Å bruke el-sparkesykkel med passasjer kan medføre en bot på 3000kr.

Skadeutfall og risiko

Hvor mange blir skadd på el-sparkesykkel?

 • På el-sparkesykkel er man rundt 5-7 ganger mer skadeutsatt enn man er på en vanlig sykkel.
 • I juni 2021 ble ca. 14 personer skadd på el-sparkesykkel hver dag.
 • Oslo skadelegvakt oppgir at de fleste el-sparkesykkel-relaterte skadene som oftest er skader på kjeven og armskader.
 • Selv om de fleste skadene som forkommer ved el-sparkesykkeluhell er kjeve- og armskader, er de mest alvorlige skadene på knær og legger.
 • De fleste ulykkene skjer i helgene og på nattestid.
 • Siden man vet at alkoholrus forårsaker uoppmerksomhet og tregere reaksjonsevne er man mer utsatt på en el-sparkesykkel, da små hjul dreier lett og enkelt kan forårsake skade.

Flere faktasider om kjøretøy