Hopp til hovedinnhold
DeathTrip

Retningslinjer for DeathTrip

Alt du trenger å vite om årets konkurranse

Bidrag og frist

  • Hver klasse kan sende inn inntil 4 bidrag/kampanjer
  • En kampanje kan bestå av flere produkter og elementer, men minst 2.
  • De 10 beste bidragene totalt vil bli plukket ut til å delta i finalen

Frist for innlevering av bidrag er 14. april 2023

Finale og utvelgelse

  • Skolene får tilbakemelding om hvilke bidrag som kommer til finalen ca. tre uker før finalen
  • Vi har dessverre ikke mulighet til å gi tilbakemeldinger til de som ikke kommer hele veien til finalen.
  • Finalen holdes i Oslo på Saga kino 11 mai. 2023*.
  • Folkets favoritt avgjøres digitalt.

*kan skje endringer.

Utvelgeseskomiteen og juryen består av representanter fra målgruppen samt representanter fra ulike relevante faggrupper.

Finalister

Deathtrip dekker reise og overnatting for inntil fire elever og en lærer for hver gruppe som kommer til finalen. Dette forutsetter at man velger rimeligste reisealternativ. For de skolene som kan reise til og fra Oslo samme dag dekkes ikke overnattingskostnader. Reisen bestilles av hver enkelt skole, og kostnaden refunderes mot dokumentasjon etter finalen. Overnatting bestilles av prosjektleder. Hver skole sender navn på alle som skal overnatte innen avtalt frist.

Dette sendes inn

Rettighetsavtale

Alle som sender inn bidrag gir Ung i trafikken rettighetene til å bruke bidragene i sitt arbeid for å forebygge ruskjøring. Hvis eleven er under 18 år må foresatte signere rettighetsavtalen. Rettighetsavtalen vil bli sendt ut til kontaktlærer før finalen, og elevene blir bedt om å ha den med ferdig underskrevet på finalen.

Hvis du ønsker å bli tagget i våre SoMe-poster av bidraget ditt, send oss en melding på instagram om hvilken post det gjelder (Instagram, TikTok, Facebook osv.) så tagger vi deg/dere.

Innsending

Vi ber om at hver klasse sender alle sine bidrag samlet, sammen med informasjon om hvor mange bidrag som er sendt inn og fra hvilken skole og klasse.

Bidragene skal være hos Ung i trafikken innen gitt tidsfrist.

Samle alt i en egen mappe du navngir "Skole + Klasse + Navn på kampanjen". Last KUN opp mappen. Frist 14. april 2023 kl 23:00.

Dersom dere ønsker å sende inn per post, sendes det til:

Ung i trafikken
v/ Lea C. Tvervåg
Postboks 752 Sentrum
0106 OSLO
Merk det "Bidrag Deathtrip"